Schulungen

Inklusive: Getränke, Trainingsunterlagen, Zertifikat

Schulungs Ort  

Beautymaster

Datum: 08.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 411,77 €*

HIFU 3D

Datum: 08.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 232,77 €*

Profacial

Datum: 09.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 411,77 €*

Aquafacial

Datum: 09.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 411,77 €*

3 Wellenlängen Diodenlaser

Datum: 09.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 411,77 €*

SHR

Datum: 09.12.2022 12:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 132,94 €*

AquaPure

Datum: 12.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 209,24 €*

AquaPure

Datum: 12.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 209,24 €*

Lashlifting

Datum: 13.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 207,56 €*

Browlifting

Datum: 13.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 232,77 €*

3 Wellenlängen Diodenlaser

Datum: 13.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 411,77 €*

Kavitation

Datum: 14.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 232,78 €*

SHR

Datum: 14.12.2022 11:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 132,94 €*

Microneedling

Datum: 14.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 232,77 €*

Microneedling

Datum: 14.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 201,68 €*

Mikrodermabrasion

Datum: 15.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 200,84 €*

Mikrodermabrasion

Datum: 15.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 88,23 €*

Cherry-Lips

Datum: 15.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 108,40 €*

EMS Bodycultschulung

Datum: 15.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 289,92 €*

Microneedling + BB-Glow + Cherry-Lips

Datum: 16.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 484,87 €*

HIFU 2D

Datum: 19.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 232,77 €*

Microneedling

Datum: 19.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 232,77 €*

Microneedling

Datum: 19.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 201,68 €*

AquaPure 2

Datum: 19.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 0,00 €*

Injector Pro

Datum: 19.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 0,00 €*

Activator Pen Kombi

Datum: 19.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 1.000,00 €*

3 Wellenlängen Diodenlaser

Datum: 20.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 411,77 €*

Refit

Datum: 21.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 289,92 €*

Hydra Beauty

Datum: 21.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 411,77 €*

AquaPure

Datum: 21.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 209,24 €*

Diodenlaser

Datum: 22.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 411,77 €*

Hyaluron Pen T

Datum: 22.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 400,84 €*

Hydra Beauty

Datum: 22.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 411,77 €*

Zahnbleaching

Datum: 22.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 78,99 €*

Zahnbleaching

Datum: 22.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 773,11 €*

Zahnbleaching

Datum: 22.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 1.672,26 €*

Zahnbleaching

Datum: 22.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 689,07 €*

Plasma Pen

Datum: 22.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 852,94 €*

Plasma Pen

Datum: 22.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 852,94 €*

Beautymaster

Datum: 23.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 411,77 €*

SHR

Datum: 23.12.2022 11:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 132,94 €*

3 Wellenlängen Diodenlaser

Datum: 23.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 411,77 €*

SHR

Datum: 27.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 132,94 €*

EMS Bodycultschulung

Datum: 27.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 289,92 €*

Lashlifting

Datum: 27.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 207,56 €*

Browlifting

Datum: 27.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 232,77 €*

3 Wellenlängen Diodenlaser

Datum: 28.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 411,77 €*

Carbon Profi

Datum: 28.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 316,81 €*

BB-Glow + Microneedling

Datum: 28.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 411,08 €*

Cherry-Lips

Datum: 29.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 108,40 €*

Mikrodermabrasion

Datum: 29.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 200,84 €*

Mikrodermabrasion

Datum: 29.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 88,23 €*

Profacial

Datum: 30.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 411,77 €*

Aquafacial

Datum: 30.12.2022 10:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 411,77 €*

Diodenlaser

Datum: 30.12.2022 14:00:00
Ort: Online
Sprache: Deutsch
Preis: 411,77 €*